Thursday, October 29, 2009

Ayat ngayah

Tilem,
Gumine peteng dedet,
Sakadi dedet manahne I meme Sandru.

Suryane sampun engseb, maencolan pejalane I meme Sandru maturan ka pura Dalem.

Ngenyun banten asokasi cenik,
Malarapan antuk banten ajuman, mabuah manggis, masanganan jaja emping.
Sok kasine iying, lebian misi canang. Bantene boya calah ane lenan maulam itik lan ayam, tuah kacang saur.

Negak I meme Sandru ring arep ayun ida Bathara Dalem.
Jero pemangku muput maatur-atur.
Sing suwud-suwud I meme Sandru ngetelang yeh mata. Inget teken panakne I wayan, sentana marep ane ada abesik.
Sane ngalahin majalan malunan mulih ke gumine wayah.
Tonden ada limang bulan I Wayan mejalan. Nu sakit karasayang teken I meme Sandru.

Ngemigmig I meme Sandru pedidine.

" Uduh wayan, panak meme. Jani dini wayan ngayah, ngiring ida bhatara Dalem, nyapuh sawai-wai mengayah ring ida bathara, uli dini meme nunas, dumogi je kapaica wayan pemargi lan polih genah sane becik"

I wayan sandru tonden matuwuh 16 tiban. Suba ngalahin meme lan bapane. Mati salah pati, metabrakan. Kocap, pejalan matine pakayun ida bathara.


Kala punika,
Sang maraga atma I Wayan Sandru nyeleleg ring batan punyan pulene, ring alase, nyiksik bulu menangis, manyingakin memene ring ayun ida bethara Dalem.

Meled sang meraga atma jagi manyapa I meme, kewala nenten kapanggihin, nenten kapirengin, ten polih kurungan jagi kasusupin.

Ring I kekupu, sang meraga atma masusupan. Nginder mekeber, manyapa I meme.
Mecedet ring pamuspan, ring sekar, ring pabinan.

"Meme, sampunang meme maseselan, niki sampun pamargin titiange ngiring ida bethara, wusan meme maseselan, uli niskala titiang jagi manyingakin meme"

Ne mangkin,
Sampun wusan jero pamangku matur-atur, I meme suba suwud mebakti, kalungsur jani bantene. Magegeson mejalan ke setrane, ngaturang punjung teken I wayan.

--------------
Tilem,
Ubud,18 Oktober 2009
d purnami.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

No comments: